Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Śląskiej oraz montaż odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzaniu energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne).

 

Przedsięwzięcie obejmuje:

- Termomodernizację, modernizację oświetlenia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację CO i CWU w budynku MOPS przy ul. Staromiejskiej 8

- Termomodernizację oraz modernizację oświetlenia Ratusza przy ul. Rynek 8

 

Celem Projektu jest:

- poprawa stanu technicznego obiektów,

- redukcja CO2,

- racjonalizacja zużycia energii,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- ograniczenie kosztów ogrzewania i utrzymania obiektów,

- poprawa świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1.592.382,01 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 695.243,07 zł.

Planowane zakończenie projektu to grudzień 2019 r.

wróć na górę