1. Czy warto podłączyć dom jednorodzinny do sieci ciepłowniczej, jakie korzyści wynikają z podłączenia ?

 • Zdrowie – czyste powietrze,

 • Komfort - obsługa sterownikiem, węzeł wyposażony w pełną automatykę,

 • Wygoda - brak odpadów, brak konieczności dźwigania i składowania węgla,

 • Bezpieczeństwo - brak tlenku węgla,

 • Oszczędność - brak serwisu, brak przeglądów kominiarskich.

 1. Kto może wystąpić o przyłączenie ?

 • Każdy kto ma tytuł prawny do posesji (akt notarialny, umowa najmu,
  dzierżawy).

 1. Jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do programu?

 • Trzeba posiadać kocioł węglowy – z programu wykluczone są kotły węglowe V generacji,

 • Podpisać oświadczenie o przystąpieniu do programu,

 • Zlikwidować kocioł węglowy po zabudowie węzła cieplnego.

 1. Jak kształtuje się cena ciepła ?

 • Cena za ciepło składa się ze składników stałych (x 12 miesięcy) i zmiennych (wg zużycia).

 • Cena za ciepło jest stabilna oraz konkurencyjna.

 1. Mam piec węglowy, czy muszę go zdemontować jeśli przystąpię do programu?

 • Tak, wymagana jest likwidacja kotła węglowego.

 1. Jakie są koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej do poniesienia przez mieszkańca, w występującej sytuacji:

 1. ogrzewanie węglowe/stary piec,

 • w ramach projektu przyłączenie oraz węzeł cieplny jest za darmo.

 1. Jak wygląda porównanie zużycia gazu i ciepła systemowego w ogrzewaniu budynku jednorodzinnego?

 • Uwzględniając wymaganą inwestycję oraz koszt eksploatacji i paliwa ciepło systemowe jest korzystniejsze o ok. 10 %

 1. Czy korzystając z ciepła systemowego można korzystać z ciepłej wody?

 • Tak, istnieje taka możliwość.

 1. Jak wygląda prawnie procedura przejścia sieci przez działki prywatne?

 • Właściciel musi wyrazić zgodę na przejście przez działkę. Zgoda taka zostanie ustanowiona poprzez stosowne porozumienie, a służebność przesyłu zostanie wpisana do Księgi Wieczystej. Odpłatność za ustanowienie służebności przesyłu będzie negocjowana indywidualnie pomiędzy Inwestorem i Właścicielem.

 1. Jakie prace związane z przyłączeniem do ciepłociągu leżą po stronie Właściciela?

 • Przystosowanie pomieszczenia do zabudowy węzła cieplnego.

 1. Na jaki okres trzeba zawrzeć umowę z operatorem na dostawę ciepła?

 • Na okres trwałości projektu, który wynosi 5 lat od rozpoczęcia poboru ciepła.

 1. Jaki jest okres trwałości projektu?

 • 5 lat.

 1. Czy realizując przyłączenie, jest przewidziane w projekcie sterowanie pogodowe?

 • Tak, dodatkowo możliwa jest regulacja tygodniowa oraz dobowa.

 1. Kiedy zacznie obowiązywać Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ?

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 07.04.2017r. podjął uchwałę nr V/36/1/2017w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku z zachowaniem dat wymiany kotłów:

  1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

  2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

  3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

  4. od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

 1. Czym różni się taryfa M1 od taryfy M4?

Taryfa M1 i M4 – różnią się własnością węzła /Dostawca lub Odbiorca/

 1. Gdzie zgłaszać awarie lub zapytania dotyczące działania sieci ciepłowniczej?

e-mail: veoliapoludnie@veolia.com


tel. 32 285 92 82 / wew. 32

 

 W przypadku dodatkowych pytań, można skontaktować się z osobąze strony Veolia Południe Sp. z o.o. :

Jakub Skop - Dział Rozwoju

e-mail: jakub.skop@veolia.com
tel. 32 285 92 82 / wew. 17

 

 

 

wróć na górę