Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie

Cele Projektu

Głównym celem projektu będzie wzrost do końca marca 2018 r. poziomu realizacji usług publicznych w formie elektronicznej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu liczby
i dojrzałości e-usług publicznych oraz wzrostowi liczby osób z nich korzystających.

Celem projektu jest uruchomienie 61 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim i jednostki organizacyjne Gminy Miasteczko Śląskie. Uruchomione e-usługi publiczne charakteryzować się będą walorem powtarzalności (tj. dotyczyć będą często załatwianych spraw) oraz wysokim poziomem dojrzałości. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, modernizacją infrastruktury sprzętowej oraz realizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników urzędu. Na terenie Gminy zostanie uruchomiony tak punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (SEKAP)

Planowane efekty

Planowane efekty to wzrost realizacji usług publicznych w formie elektronicznej.

Poza Wnioskodawcą na realizacji projektu skorzystają mieszkańcy Gminy, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy i turyści. Realizacja projektu wygeneruje wiele korzyści, m.in. oszczędność czasu pracy urzędników, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, oszczędność czasu i kosztów ponoszonych przez klientów. 

Wartość projektu

Całość Projektu: 1 604 681,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Środki projektu z UE: 1 330 642,36 zł

 

wróć na górę