1. W związku z punktem 5. „Oświadczenia…”, jeśli jestem zainteresowany dodatkowo modułem CWU (ciepła woda użytkowa), czy będę ponosił koszt jego zainstalowania ?

Tak - koszt zainstalowanie poniesie mieszkaniec.

 

 2. Jeśli jestem zainteresowany dodatkowo CWU, czy wzrośnie koszt miesięcznej opłaty stałej ?

Tak – zwiększenie mocy zamówionej o ok 3-5 kW

 

 3. Ponieważ mam zamontowane kolektory słoneczne, czy z CWU można korzystać tylko w okresie zimowym ? Jak w związku z tym będzie naliczana opłata stała ?

Opłata stała jest naliczana między innymi za utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, na zabezpieczenie mocy przez cały rok. Analogicznie opłata niezależnie od użytkowania CWU będzie pobierana przez cały rok.

 

4. Jaka będzie orientacyjna wysokość miesięcznej opłaty stałej w złotych ?

Opłata stała w zależności od taryfy wynosi: M4 - opłata za 1 kW - 9,11 zł brutto, M1 - opłata za 1 kW - 9,6 zł brutto. Średnie zapotrzebowanie na CO wynosi 10-15 kW w zależności od powierzchni i ocieplenia domu.

 

5. Czy w przypadku awarii Veolia ma zapisy w umowie o ewentualnym zwrocie kosztów ?

Tak, bonifikata wypłacana jest zgodnie z prawem energetycznym.

 

6. Przykładowe koszty zużycia przy ocieplonym domu, a nie ocieplonym - wykresy (zestawienia) ?

7. Czy opłata stała jest dla wszystkich jednakowa ?

Tak, zgodnie z taryfą.

 

8. Nie jest ujęta w wykazie ulica Konopnicka, czy będzie tam robiony ciepłociąg ?

TAK, planowana budowa przewidziana na rok 2019.

 

9. Jaki jest koszt przyłącza ?

Koszt przyłącza pokrywa Veolia Południe Sp. z o.o.

 

10. Jak długo trwa sezon grzewczy ?

Sezon grzewczy trwa cały rok.

 

WYJAŚNIENIE.

W odniesieniu do przekazanych wcześniej pytań mieszkańców dotyczących dofinansowania do wymiany kotła V generacji bądź kotła gazowego informuję, że Gmina realizuje projekt w dwóch wariantach :

I - wymiana starych kotłów węglowych do IV generacji włącznie - realizowane przez Veolię z pełnym dofinansowaniem .

II - przyłączenie do sieci cieplnej mając piec V generacji lub ogrzewanie gazowe z dofinansowaniem gminy.

Burmistrz dołoży wszelki starań aby mieszkańcy posiadającym kotły V generacji lub gaz, otrzymali dofinansowanie.  Po złożeniu wszystkich wniosków przeprowadzimy rozeznanie     w zakresie ilości osób chętnych do przystąpienia do projektu i zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta oraz zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w zakresie umożliwienia osobom fizycznym posiadającym kotły V generacji lub gaz, na uzyskanie dofinansowania z gminy w kwocie 4000,00 zł. Przewidywany termin zmiany uchwały - wrzesień 2018r.

11. Na posesji, do wykonania przyłącza jakie są stosowane średnice rur?

W zależności od zapotrzebowania na moc, domki jednorodzinne DN 25 lub DN 32.

12. Jaka jest głębokość wykopu na posesji?
Ok. 1 m.


13. Jaka temperatura wody jest na wyjściu z węzła cieplnego do instalacji domowej ?

Max. temp zasilania to 80 st. C. 

 

14.    Jeśli w domu wielorodzinnym mamy kilka lokali mieszkalnych, a wymiennik ciepła będzie jak rozumiem jeden na cały budynek, to czy jest przewidziany jakieś techniczne rozwiązanie rozliczania ciepła zużytego na poszczególne lokale? Czy w ramach montażu wymiennika można takie rozwiązanie zastosować, czy jest to dodatkowy koszt?
Rozliczenie następuję z głównego ciepłomierza na węźle cieplnym, możliwe jest zamontowanie podliczników na każdy lokal. Wymagana jest instalacja wewnętrzna z odejściem z pionu głównego na każdy lokal.
 
15.    Czy podłączenie (przerobienie i dostosowanie) domowych instalacji grzewczych do wymiennika ciepła jest realizowane w ramach podłączenia tego wymiennika i zawiera się w kwocie dofinansowania, czy może to należy wykonać we własnym zakresie, ponosząc dodatkowe koszty?

Jest to instalacja wewnętrzna i podłączenie jej do węzła cieplnego organizuje Odbiorca.

wróć na górę