Zapisz się do naszego Newslettera

Zachęcamy do zapisania się na newsletter Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie, aby na bieżąco śledzić wydarzenia na terenie miasta.

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w celu przesyłania newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

Jeśli chcą być Państwo na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w naszym Ośrodku, to zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter.

KLAUZULA INFORMACJA dla odbiorców newslettera strony internetowej gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@miasteczko-slaskie.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania newslettera o nowościach zamieszczanych na stronie internetowej gminy Miasteczko Śląskie adres strony: www.miasteczko-slaskie.pl

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez zapisanie się do newslettera i dobrowolne podanie adresu e-mail, na który ma być przesyłany ten newsletter (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie poprzez wypisanie się z newslettera za pomocą tej samej funkcji na stronie internetowej gminy http://miasteczko-slaskie.pl/newsletter.html

Wypisz się z naszego Newslettera

Z przykrością przyjmujemy Twoją decyzję. Jeśli jest jakiś szczególny powód Twojej decyzji o rezygnacji z subsrybcji, a związany jest z samym newsletter'em i jego sposobem wydawania, to prosimy o przesłanie nam swoich uwag i sugestii. Mamy jednak nadzieję, że ponownie do nas dołączysz.
wróć na górę