Akcja Zima 2019/2020 - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w sezonie 2019/2020

przez Organic Studio

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
w sezonie 2019/2020

 

Zimowe utrzymanie dróg odbywa się według następujących kolejności:

Drogi gminne:

  1. drogi I kolejności stanowiące główne ciągi komunikacyjne:

ul. Brynicka – pętla autobusowa, ul. Cynkowa, ul. Dudy, ul. Harcerska, ul. Hutnicza,
ul. Gajowa (odc. od ul. Hutniczej do ul. Cynkowej), ul. Konopnicka, ul. ks. Wyciślika,
ul. Metalowa wraz z pętlą autobusową, ul. Norwida, ul. Srebrna, ul. Stacyjna – do końca zabudowy, ul. Wspólna, Żyglińska – do końca zabudowy.

Powyższe drogi gminne będą w pierwszej kolejności w zależności od warunków atmosferycznych posypywane środkami chemicznymi celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane.

 

         drogi II kolejności: wszystkie pozostałe drogi gminne.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych prowadzone będzie po zakończeniu robót na głównych ciągach komunikacyjnych w gminie, przedmiotowe drogi będą posypywane środkami chemicznymi celem likwidacji gołoledzi lub odśnieżane w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

 W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel. (32) 393 80 29, 504 256 626.

 Drogi powiatowe:

  1. ul. Dworcowa, Rubinowa, Św. Marka, Imielów, Starowiejska, Łokietka, Borowa.

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych należy dzwonić pod nr tel. (32) 285 48 62, 887 202 203.

 Drogi wojewódzkie:

  1. ul. Śląska, Woźnicka, Rynek, Gałczyńskiego.

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich należy dzwonić pod nr tel. (32) 781 92 11.

 Przypomina się również mieszkańcom Gminy o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących się wzdłuż granicy nieruchomości.

 Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy, aby w miarę możliwości nie parkowali pojazdów na drogach umożliwiając tym samym właściwe ich zimowe utrzymanie.

powrót

wróć na górę