Zakończona budowa długo wyczekiwanego przez dzieci przedszkolne, placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Miasteczku Śląskim.

przez Andrzej Ogrodnik

Dnia 17 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, został podpisany protokół w sprawie odbioru końcowego inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Miasteczko Śląskie – I etap”, polegającej na wykonaniu placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Miasteczku Śląskim. Wykonawcą zadania była firma COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z siedzibą w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 299, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego - koszt inwestycji to 409.590,00 zł. brutto.

            Nowo powstały obiekt został zaprojektowany i wykonany dla dzieci najstarszych, młodszych i maluchów, znajdziemy tam między innymi: zestawy zabawkowe , zabawkę na sprężynie jednoosobowa, huśtawkę równoważnią, piaskownicę sześciokątna, tablicę rysunkowa, kosz do gry w koszykówkę i inne. Plac zabaw został  wydzielony w strefy dla poszczególnych przedziałów wiekowych dzieci, poprzez zróżnicowaną kolorystycznie nawierzchnię elastyczną wylaną na całym jego obszarze. Plac ten jest przewidziany tylko i wyłącznie do użytku dzieci przedszkolnych. Mamy nadzieję że będzie on dobrze służył naszym milusińskim.

powrót

wróć na górę