Sukces projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym”

przez Monika Kotara

Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowano informację, że projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym” realizowany przez firmę VEOLIA POŁUDNIE sp. z o.o. w Tarnowskich Górach został wybrany do dofinansowania w kwocie 16 332 166,59 zł. Powyższe oznacza, iż przystępujemy do kompleksowego polepszenia stanu powietrza w naszej Gminie.

W pierwszej kolejności zostaną podłączone do sieci osoby zgłoszone w 2017 r. Jak udało nam się dowiedzieć firma VEOLIA wystosuje do każdej z tych osób pismo z informacją o planowanym przyłączeniu. Reszta zainteresowanych będzie podłączana w przyszłym roku i dwóch kolejnych. Apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość, albowiem prowadzone prace wymagają ingerencji w strukturę komunikacyjną. Pamiętajmy, że ten projekt będzie przynosił efekty nam, naszym dzieciom oraz wnukom. 

powrót

wróć na górę