STOP SMOG

przez Andrzej Ogrodnik

W dniu 9 czerwca 2017 r. Rada Miejska Miasteczka Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła polegającą na montażu węzła cieplnego i przyłączenia do sieci cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

Dlatego też, informuje się, iż zgodnie z uchwałą Mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z wymianą źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach na terenie Gminy Miasteczko Śląskie polegających na montażu węzła cieplnego i przyłączeniem do sieci cieplnej.

Dotacja została ustalona w wysokości 4.000,00 zł, a nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym. Jednakże w bieżącym roku wnioski można składać nie później niż do 30 czerwca, a w kolejnych latach do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego. Wnioski będą realizowane w sposób sukcesywny, a rozpatrywanie będzie się odbywało według kolejności wpływu do tutejszego urzędu. Istotną kwestią będą także możliwości techniczne wykonawcy, a także zgłaszana ilość planowanych podłączeń w poszczególnych częściach miasta.     .  Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy po odbiór wniosków, które można pobrać w sekretariacie urzędu, a także poniżej.

 

Marcin Parys

powrót

wróć na górę