Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

przez Organic Studio

Rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.

Wyniki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie z dnia 11 lutego): http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4278

powrót

wróć na górę