Realizacja inwestycji pn. „Budowa lokali socjalnych - wykonanie”

przez Andrzej Ogrodnik

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa lokali socjalnych - wykonanie” w Miasteczku Śląskim.

Wykonawca inwestycji wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, tj. firma A1 PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą: 41-906 Bytom, ul. Techniczna 1, w dalszym ciągu realizuje ww. zadanie. Roboty są wykonywane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakres robót obejmuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych         z lokalami socjalnymi BS-1 i BS-2 wraz z instalacjami: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robót wchodzi również budowa osiemnastu pomieszczeń gospodarczych i rozbudowa drogi wewnętrznej. W budynkach będzie łącznie 18 mieszkań, tj.: cztery - 1 osobowe, dwa – 2 osobowe, dwa – 3 osobowe, sześć – 4 osobowych, dwa – 5 osobowe, dwa – 7 osobowe.

Koszt realizacji zadania to 1.530.470,03 zł. brutto, natomiast termin wykonania to 30 listopad 2017r.

powrót

wróć na górę