Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

przez Organic Studio

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.

Szczegóły konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie z dnia 13 stycznia): www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4262

powrót

wróć na górę