Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego" w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

o możliwości zapoznania się stron postępowania z treścią, zebranych w niniejszej sprawie, dowodów i materiałów

powrót

wróć na górę