Obwieszczenie Starosty Będzińskiego

przez Iwona Antonik

Starosta Będziński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudywanej linii kolejowej numer 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie na odcinku -0+571 - 19+964 znajdującym się w granicach powiatu tarnogórskiego"

powrót

wróć na górę