Obwieszczenie Starosty Będzińskiego 2

przez Iwona Antonik

Starosta Będziński zawiadamia, że w związku ze wszczętym w dniu 14.12.2018 r. postępowaniem administracyjnym, wystąpiono do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, Wójta Gminy Świerklaniec oraz Wójta Gminy Ożarowice o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłozu rewitalizowanej i odbudowywanej linii kolejowej numer 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie na odcinku -0+571 - 19+964 znajdującym się w granicach powiatu tarnogórskiego".

powrót

wróć na górę