Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 10.09.2019 r.

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi

powrót

wróć na górę