Montaż instalacji fotowoltaicznych

przez Halina Felka

 

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Zarządzeniem nr 27/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu naboru zgłoszeń dla zadania pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie" realizowanego w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Miasteczko Śląskie", ujednolicono treść wspomnianego Regulaminu oraz  wydłużono termin uzyskania decyzji konserwatora zabytków do dnia 29.03.2019 r.

powrót

wróć na górę