Monitoring miejski

przez Andrzej Ogrodnik

W celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców w 2015 r. podjęto decyzję o wymianie starych kamer i zabudowaniu nowoczesnego monitoringu miejskiego. W marcu br. po oddaniu do eksploatacji wyremontowanej Biblioteki Miejskiej centrum monitoringu miejskiego zlokalizowano w/w budynku wraz z Punktem Przyjęć Dzielnicowych.

Nasz monitoring składa się z czterech monitorów 55” stanowiących ścianę wizyjną, rejestratora oraz kamer (których liczba stale rośnie). Na chwilę obecną mamy zamontowane na terenie miasta 35 kamer oraz 10 w Parku Rubina.  Miejsca w których je umieszczono nie są przypadkowe, zostały wybrane wspólnie z Policją w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i mienia gminnego. Odrębny rejestrator z kamerami został przewidziany do obsługi Parku Rubina, który szczególnie w ostatnim okresie jest narażony na akty wandalizmu.

Do obsługi monitoringu została zatrudniona dodatkowa osoba, której zadaniem jest informowanie Policji o niebezpiecznych sytuacjach, bądź aktach wandalizmu. Mając na względzie stałą poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców cyklicznie zwiększamy liczbę kamer. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż monitoring to nie wszystko i nie zwalnia nas mieszkańców z reakcji w sytuacji kiedy jesteśmy świadkami aktów wandalizmu czy naruszenia nietykalności cielesnej. Nie bójmy się zwrócenia uwagi - jeżeli jednak obawiamy się o nasze bezpieczeństwa zgłaszajmy zagrożenie pod numer 997 lub 112. Na koniec chciałbym przekazać, iż bezpośrednio po stwierdzeniu zniszczeń na Parku Rubina został zabezpieczony materiał dowodowy i przekazany właściwym organom Policji. 

powrót

wróć na górę