KONKURS FUNDACJI VEOLIA POLSKA ROZSTRZYGNIĘTY - ZNAMY LAUREATÓW

przez Monika Kotara

Serdecznie gratulujemy Laureatom konkursu, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Urząd Miasta Miasteczko Śląskie „Wspólnie dla środowiska”, którymi zostały następujące organizacje:

  • Zespół Szkolno Przedszkolny z projektem „Eko szpiedzy na tropie miasteczkowej ziemi”.
  • Szkoła Podstawowa nr 1 z projektem „Cztery świata strony. Ekologia łączy pokolenia”.
  • Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 108 z projektem „Jesienne porządki w gminie Miasteczko Śląskie”.
  • Miejski Ośrodek Kultury z projektem „Ocalenie dziedzictwa kulturowego Gminy Miasteczko Śląskie w postaci historycznego pieca chlebowego do wypieku produktów ekologicznych”.

 

Komisja Konkursowa doceniła ogromny wkład pracy Laureatów, ich zaangażowanie oraz jakość zgłoszonych pomysłów związanych z ochroną środowiska naturalnego w Miasteczku Śląskim.

Fundacja Veolia Polska przekazała pulę 15 000 zł na realizację wszystkich zwycięskich projektów, które Laureaci będą realizować do końca listopada 2018 r.

Konkurs „Wspólnie dla środowiska”, to kolejny etap Programu Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne mające na celu zidentyfikowanie kluczowych lokalnych wyzwań środowiskowych. Kolejnym etapem będzie praca ze zwycięskimi organizacjami nad projektami tak, aby jeszcze lepiej realizowały zamierzone cele. Laureaci konkursu otrzymają wsparcie merytoryczne i mentoringowe przy realizacji swoich projektów.

Konkurs grantowy był skierowany do lokalnych organizacji społecznych, jednostek samorządowych i innych instytucji publicznych oraz do nieformalnych grup mieszkańców Miasteczka Śląskiego, działających na terenie miasta i zainteresowanych ochroną środowiska w Miasteczku Śląskim ich najbliższym otoczeniu.

Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji w działania ekologiczne na rzecz Miasteczka Śląskiego i jego najbliższej okolicy.

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a także wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe.

Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

 

powrót

wróć na górę