Jubilaci

przez Agnieszka Kałuża

Dnia 5 kwietnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymało 9 par małżeńskich, które w drugiej połowie 2017 roku obchodziły 50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Medale wręczył Burmistrz Miasta Krzysztof NOWAK.

 

Jubilaci:

Urszula i Henryk BANAŚ

Teresa i Norbert BOGAWSCY

Aniela i Leon DZIENDZIEL

Eugenia i Karol HAJDUK

Krystyna i Stanisław JAROS

Anna i Ryszard KURZAWA

Anna i Edward KYCIA

Maria i Marian LYSIK

Wiesława i Kazimierz SZYMAŃSCY

data/galerie/2018/IMG_2695.JPG

powrót

wróć na górę