Informacje o pracy Fundacji

przez Agnieszka Kałuża

Zagadnienie 1.

W poniedziałek w dniu 19 marca br. odbyła się Jubileuszowa 50-ta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, w trakcie której miała miejsce blisko godzinna prezentacja 25-letnich dokonań Fundacji w zakresie spraw ochrony środowiska i zdrowia środowiskowego dzieci. Dla takich obszarów jak Miasteczko Śląskie, Szopienice, Brzeziny czy Lipiny Śląskie problematyka ta stanowi nadal istotny determinant cywilizacyjny, warunkujący bezpieczeństwo bytu i rozwoju.

Wydarzenie to było dla nas niezwykłym wyróżnieniem, a jednocześnie stanowiło przejaw troski władz Województwa Śląskiego za stan środowiska  i zdrowia środowiskowego dzieci. W części głównej prezentacji zostały wygłoszone dwa 15-minutowe referaty: pierwszy Pani prof. Krystyny Pawlas - Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej nt. toksyczności oraz zagrożeń powodowanych przez ołów (zarazem stanowiącego przez lata największe wyzwanie dla tutejszej społeczności) oraz drugi przez moją osobę nt. dokonań Fundacji w minionym 25-Leciu.

W części drugiej nastąpiły wystąpienia osób reprezentujących podmioty najbardziej powiązane     z pracą Fundacji tj. Pana Mirosława Indyki - Prezesa Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A. oraz Pana Krzysztofa Nowaka - Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie W części końcowej wystąpiła Pani Lucyna Ekkert, Radna do Sejmiku, a jednocześnie osoba, za której wsparciem od była się ta prezentacja.

W moim wystąpieniu m. in. przekazałem, że podstawą sukcesu Fundacji było porozumienie stron. Konfrontacja nie rozwiązuje niczego, co najwyżej jedna strona zniszczy lub osłabi drugą, zaś jutro obie padną, bo nie będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom. Potwierdza to trudna historia Miasteczka Śląskiego, stanowiącego przez lata negatywny symbol zagrożeń środowiskowych.

Wydaje się, że prezentacja ta była potrzebna dla wszystkich stron, zaś w perspektywie przynosić będzie kolejne dobre owoce sprawcze.

W tej części Sesji Sejmiku, niezależnie od gości i osób związanych z Fundacją uczestniczyła też młodzież klas gimnazjalnych z Miasteczka Śląskiego. Dla nich było to niezwykłe doświadczenie oraz lekcja wychowawcza.

W strefie wejścia na salę Sejmiku Fundacja zorganizowała stoisko informacyjne prowadzone przez Panią Barbarę Pająk na którym zaprezentowano wydawnictwa Fundacji oraz otrzymane nagrody, zwłaszcza Pro Publico Bono. Wszyscy Radni Sejmiku otrzymali pakiet materiałów informacyjnych o pracy i dokonaniach Fundacji.

Uwaga – zdjęcia z ściągnąć ze strony Sejmiku lub od innych uczestników.

 

Zagadnienie 2.

W okresie przełomu kwietnia i maja br. zostanie wykonana kolejna tura badań dzieci szkolnych na zawartość ołowiu. Natomiast przez cały rok w tym względzie będą badane dzieci młodsze.  Tu pragniemy podkreślić, ze podwyższone stężenia ołowiu swój negatywny efekt sprawczy powodują zwłaszcza u małych dzieci i jest to nadal wyzwanie, które jest najtrudniejszym do rozwiązania dla tutejszej społeczności. Dotychczasowe nasze badania potwierdzają, że tym krytycznym okresem jest wiek dziecka 1-4 lata. Dodaje się, że główny koszt badań (analizy laboratoryjne) zostanie sfinansowany z dotacji tutejszego Urzędu Miejskiego. W zakresie szczegółowym odsyłamy do naszych pism informacyjnych.

 

Zagadnienie 3.

W miesiącu maju i czerwcu realizowane będą 2-tygodniowe, śródroczne, nadmorskie  wyjazdy profilaktyczno – zdrowotne. Jako pierwsi 07 maja wyruszają do Pobierowa (DW „Opolanin”) nasi gimnazjaliści, 11 maja do Łeby (OW „Magnat”) dzieci z ze szkoły podstawowej w Żyglinie, a 23 maja dzieci szkoły podstawowej z Miasteczka Śląskiego do Sarbinowa Morskiego. Ponadto planujemy letnie kolonie w Łebie (także OW „Magnat”, główna grupa  dzieci z Miasteczka Śląskiego wyjeżdża tu 23 czerwca, oraz pojedynczo na drugi turnus od 07 lipca. Odpłatność za turnusy śródroczne: Pobierowo i Łeba – 680 zł, za turnus Sarbinowo 670 zł. Za kolonie letnie 950 zł. Dla dzieci z innych gmin odpłatność ta jest o 250-300 zł wyższa w stosunku do Miasteczka Śląskiego. Wynika to z wyższej dopłaty tutejszego Urzędu oraz pozyskania dodatkowych środków od sponsorów przez Fundację (w tym od Huty Cynku. Także bardzo wanna pomoc uzyskujemy od WFOŚ i GW. Na turnusy te Fundacja pozyskuje 350 zł/dziecko. Szczegółowe informacje w szkołach: SP-1 i SP-2.

 

Zagadnienie 4

Do 30 kwietnia br. możemy przekazać Fundacji 1% swojego podatku za 2017 rok,  jako organizacji pożytku publicznego.. Do rozliczenia wpisujemy naszą nazwę: Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz nr KRS 0000039720.

W przedmiocie tej sprawy już kilkakrotnie wypowiadałem się. Każdy tu odpowiada za siebie.

 

 

Wszystkich najserdeczniej pozdrawiam

 

Mieczysław Dumieński

Prezes Fundacji

powrót

wróć na górę