HARMONOGRAM USTAWIENIA WYWOZU POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

przez Andrzej Ogrodnik

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiór odpadów wielkogabarytowych w bieżącym roku, akcja przeprowadzona będzie w terminie od 20 marca 2017 r. do 25 marca 2017 r.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można wrzucać do pojemników stanowiących wyposażenie posesji.

Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości wokół rozstawionych pojemników oraz nie wrzucanie do nich odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów komunalnych np. odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów przedstawia się następująco:

L. p.

 MIASTECZKO ŚLĄSKIE

od 20 marca 2017 r. do 21 marca 2017 r.

 ul. Dworcowa KP 7
 ul. Norwida (garaże) KP 33
 ul. Plac Jagiełły KP 33
 ul. Tetmajera – Wybickiego KP 7
 ul. Norwida - Pindora KP 7
 ul. Modrzewskiego - Działkowa KP 7
 ul. Sportowa KP 7
 ul. Woźnicka KP 7
 ul. Cynkowa KP 7
10  ul. Ceramiczna - Dworcowa KP 7
11  ul. Norwida (dworzec PKP) KP 7
 L. p.

  ŻYGLIN - ŻYGLINEK

od 22 marca 2017 r. do 23 marca 2017 r.

 ul. Księdza Wyciślika KP 7
 ul. Paprotna KP 7 
 ul. Świętego Marka KP 7 
 ul. Śląska (Żyglinek obok przystanku autobusowego) KP 7 
 ul. Śląska - Poniatowskiego KP 7 
 ul. Harcerska KP 7 
 ul. Stwosza KP 7 
 ul. Stacyjna KP 33
 L. p.

  BRYNICA

od 24 marca 2017 r. do 25 marca 2017 r.

 ul. RzecznaKP 7
 ul. Władysława ŁokietkaKP 7 
 L. p.

  BIBIELA

od 24 marca 2017 r. do 25 marca 2017 r.

 ul. Starowiejska (pętla autobusowa)KP 7 
 ul. Władysława Łokietka – leśniczówka (poprzednia nazwa ulicy „Starowiejska”)KP 7 

 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ KRZYSZTOF NOWAK

powrót

wróć na górę