Ankieta

przez Monika Kotara

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym - EloGE. Znak jest ustanowiony przez Radę Europy, a obecnie przyznaje go Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. 

Zapraszamy do podzielenia się Państwa opiniami na temat działalności naszego samorządu poprzez wypełnienie interaktywnej ankiety, którą dostępna jest pod linkiem http://www.sprawnypowiat.pl/Tarnogórski

powrót

wróć na górę