A P E L

przez Agnieszka Kałuża

 

 

 

Dotyczący corocznej „Akcji wielkogabarytowej” prowadzonej w dniach od 9 do 14 kwietnia br.
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie:

Apelujemy do mieszkańców Naszej Gminy aby wrzucać do kontenerów ustawionych
w wyznaczonych miejscach: stare meble, dywany, wykładziny, plastikowe krzesła
i stoliki, opony samochodowe, duże lustra, szyby okienne, złom żelazny itp.

Prosimy, aby do kontenerów nie były wrzucane odpady typu: GRUZ, ODPADY ZMIESZANE, PAPA, ODPADY AZBESTOWE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY, ODPADY NIEBEZPIECZNE, ODPADY ZIELONE, ORAZ KAMIENIE, PIACH itp.

Informujemy również, że odpady komunalne tj.: tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metal, złom, odzież tekstylna, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, baterie alkaiczne i pozostałe, akumulatory, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe, opakowania po farbach-lakierach, rozpuszczalniki, odpady zielone tj.: trawa, liście i gałęzie w nieograniczonej ilości można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Miasteczku Śląskim przy ul. Przyjaźni 2a czynny w środy od 10.00. do 17.00 i soboty od 8.00 – 12.00 przez cały rok.

Gruz do PSZOK-u można również oddać w ograniczonej ilości, czyli
120 kg/rok/1nieruchomość zamieszkałą po uprzednim zgłoszeniu zamiaru oddania
w Referacie Gospodarki Miejskiej.

Ponadto informujemy, że corocznie w okresie jesiennym (wrzesień, październik) organizowana jest Akcja zbiórki sprzętu elektrycznego i elektoronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. W związku z tym apelujemy, by nie wrzucać tych odpadów podczas wiosennej akcji wielkogabarytowej.

Uwzględniamy wszelkie Państwa uwagi i spostrzeżenia dotyczące akcji wielkogabarytowej, monitujemy u Wykonawcy wszelkie nieprawidłowości realizacji powyższego zadania w celu wyeliminowania powstających nieprawidłowości, za które przepraszamy! Za wszelkie uwagi
i sugestie z góry dziękujemy.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt tel. 32 393 80 20
lub e-mail: odpady@miasteczko-slaskie.pl

 

 

powrót

wróć na górę