Obwieszczenie Starosty Będzińskiego

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego zawiadamiające, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudowywanej linii kolejowej numer 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie na odcinku -0+571 - 19+964 znajdującym się w granicach powiatu tarnogórskiego"

powrót

wróć na górę