Akcja "Nie daj się alergii"

Każdy z nas zna kogoś, kto cierpi z powodu alergii. Dlaczego akurat ta osoba? Dlaczego jest uczulona akurat na dany czynnik? Czy mechanizmy te są aż tak bardzo skomplikowane, że naukowcy nie są w stanie przewidzieć, a tym bardziej ochronić narażone osoby przed nieprzyjemnymi objawami alergii?

Znane czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą te związane z człowiekiem: czynniki genetyczne, czyli uwarunkowania rodzinne rozwinięcia alergii, płeć, rasa (populacja europejska jest szczególnie narażona) oraz młody wiek. Drugą grupę stanowią czynniki środowiskowe, do których należą zanieczyszczenie powietrza, alergizujące pokarmy oraz choroby zakaźne. Połączenie czynników tych dwóch grup zwiększa znacznie ryzyko rozwinięcia alergii u wcześniej zdrowego człowieka.

Niewidoczni obrońcy

Układ odpornościowy jest niezmiernie skomplikowanym systemem niewidocznych komórek i substancji chemicznych oraz ich wzajemnych połączeń. Do komórek, które mają największy wpływ na odpowiedź alergiczną należą limfocyty, w tym przypadku oznaczane literkami T i B oraz mastocyty. Ich komunikacja polega na przekazywaniu sobie sygnałów za pomocą białek, które mówią im wzajemnie o swojej aktywacji. Białka te to tak zwane cytokiny. Komórki B natomiast wydzielają przeciwciała mające na celu wyłapywanie antygenu jako produkowane w odpowiedzi dokładnie na daną substancję.

Neutralny bodziec czy alergen?

To czy dana substancja okaże się dla organizmu neutralnym bodźcem czy alergenem zależy od stopnia wrażliwości. Regulowany naturalnie poziom przeciwciał z grupy IgE musi zostać w ścisłych ramach, by nie aktywować zbędnie komórek odpornościowych.

Niszczycielska siła

W chwili gdy organizm wejdzie w kontakt z alergenem, w pierwszej linii stają charakterystyczne białe komórki krwi nazywane limfocytami Th2.

Rozpoznają one antygen i za pomocą wydzielanego przez siebie przekaźnika dają sygnał komórkom odpowiadającym za reakcję, czyli limfocytom B. Limfocyty B natomiast wydzielają przeciwciała IgE, które niejako opłaszczają komórki unieszkodliwiające alergeny. W przypadku alergii ich ilość jest bardzo duża przy każdym kolejnym zetknięciu się z alergenem. Przeciwciała te zostają na opłaszczonych komórkach a w przypadku kontaktu z alergenem wydzielają histaminę oraz inne substancje mające chronić organizm. W tym przypadku jednak ochrona jest nieadekwatna do zagrożenia, a mediatory te powodują powstawanie nieprzyjemnych objawów.

Tekst pochodzi z serwisu alergia.wieszjak.pl

Profilaktyka wykrywania raka piersi

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim wraz z Centrum Onkologii – Instytutem im. 
M. Skłodowskiej - Curie z Gliwic od kilku lat organizuje na terenie miasta bezplatne cyfrowe badania mammograficzne. Co roku z darmowej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Aby skorzystać z badań nie jest potrzebne skierowanie lekarskie. Wymaganym dokumentem jest jedynie dowód tożsamości z numerem PESEL, karta chipowa oraz, jeśli to możliwe, zdjęcie/opis z poprzedniej mammografii. Na badanie nie trzeba się wcześniej zapisywać.

O terminach badań i miejscu ich wykonywania mieszkanki są każdorazowo informowane i.in. poprzez prasę lokalną, rozwieszone na terenie miasta plakaty oraz ulotki.

Współpraca miasta z Instytutem Onkologii w Gliwicach odbywa się w ramach realizacji 
i promocji Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Kolejna akcja bezpłatnych badań profilaktycznych planowana jest w 2018 roku.

wróć na górę