Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego realizowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013

Koszt całkowity projektu wynosi : 520000,00 wnioskowane dofinansowanie : 442000,00
Wkład własny Miasteczka Śląskiego to 15% wartości kosztów imprezy na jego terenie ( Dni Miasteczka Śląskiego) i wynosi 6000,00 złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekt z zakresu promocji kultury

Miasteczko Śląskie przystąpiło do projektu pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, we współpracy z Powiatem Tarnogórskim, pełniącym funkcję Lidera Projektu oraz gminami - Partnerami: Tarnowskie Góry, Radzionków, Kalety, Zbrosławice, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Krupski Młyn.

Zakres przedmiotowy projektu, tryb jego realizacji i zarządzania, zadania Lidera oraz Partnerów, a także zasady współfinansowania określa zawarte Porozumienie Partnerskie CSF – 4/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. Wniosek o dofinansowanie projektu złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Lider Projektu.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2064/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. dokonał wyboru 19 projektów do dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013. Na liście wybranych projektów znajduje się „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”.

Celem projektu jest promocja kultury Powiatu Tarnogórskiego. Polegał będzie na organizacji w 2010r. imprez o charakterze kulturalnym na terenie każdej z gmin Powiatu. W ramach projektu opracowana będzie także strategia rozwoju kultury Powiatu Tarnogórskiego na lata 2010 – 2020.

Koszt całkowity projektu wynosi 520 000,00 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 442 000,00 złotych, a wkład własny Miasteczka Śląskiego to 15 % wartości kosztów organizacji imprezy na jego terenie ( z okazji Dni Miasteczka Śląskiego) i wynosi 6.000,00 złotych.

wróć na górę